Reklama

Čo robia robotické vysávače, keď spíš

Reklama
Keď sa nepozeráš, žijú vlastným svetom.