Reklama
Reklama

Tvorba guľových nádrží pomocou výbušnín

Ako sa tvoria guľové nádrže? Hlavnú úlohu tu zohrávajú výbušniny.

Hydroformovanie výbušninami, tiež známe ako HERF (Vysoká tvorba energie) je alternatívou k tradičnejšiemu hydroformovaniu kovov. Na rozdiel od staršej metódy, kde sa kov formuje pomocou tlakovej hydraulickej kvapaliny čerpanej do formovacej komory, technika HERF používa na vytvorenie požadovaného tlaku výbušnú náplň. Aj keď je trhavina pomerne slabá, je schopná vyrobiť dostatok energie na konverziu týchto plynových nádrží do požadovaného tvaru.

Reklama
Reklama