Reklama
Reklama
Reklama

Používanie počítača z 90. rokov (Drahocenné spomienky)

Samozrejmosťou bol operačný systém Windows 95 a dáta uložené na disketách.
Reklama

Spomínate si ešte na to, aké to bolo, zapínať počítač z 90. rokov a následne na ňom pracovať? Samozrejmosťou bol operačný systém Windows 95 a dáta uložené na disketách.

Reklama
Reklama

Podobné príspevky