Reklama
Reklama

Početná tanečná skupina sa so svojou perfektnou choreografiou pretancovala až k zlatému bzučiaku

Transform Crew začali svoje vystúpenie skromne vo dvojici a skončili ho ako početná zosynchronizovaná skupina.
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama