Reklama
Reklama

3 krátke otázky, ktoré vám odhalia, či ste génius alebo priemerný človek

Tak čo, radíte sa medzi géniov alebo priemerné ľudstvo?
Zoznámte sa s najkratším IQ testom na svete – CRT (Cognitive Reflection Test)! Ukazuje sa, že na to, aby sme zistili, kto je génius a kto je priemerný človek, netreba veľa otázok.

Test vedomého myslenia bol vytvorený v roku 2005 v Princetone. Jeho autorom je psychológ Shane Frederick. Účelom testu je skontrolovať, do akej miery dokážeme myslieť logicky a racionálne.

Aby sme si mohli povedať: Som génius, všetky otázky musia mať správne odpovede. Pokiaľ vieme, tento kvíz sa nepodarilo vyriešiť ani najlepším študentom. Stopercentne ho vyriešilo iba 17% opýtaných.

Reklama
Reklama
Zdroj: Webniusy
Reklama