Reklama

Tie táčky musíme ukradnúť, aj keby čo bolo

Reklama
Táčky síce nakoniec ukradli, no ruksak si tam nechali. Postup ich práce je hotová groteska.