Reklama
Reklama

Tie táčky musíme ukradnúť, aj keby čo bolo

Reklama
Reklama
Táčky síce nakoniec ukradli, no ruksak si tam nechali. Postup ich práce je hotová groteska.

Reklama
Reklama