Reklama
Reklama

Socialistická televízia divákov nešetrila. Vodičov varovala pred nehodami autentickými zábermi

Reklama
Reklama
Vedeli ako strašiť ľudí.

Reklama
Reklama