Reklama

Šikovný klampiar prezentuje ako opraviť preliačinu bez nutnosti lakovania

Reklama
Parádny výsledok a lak ostal pôvodný.