Reklama
Reklama

Rozhodol sa, že skontroluje prácu po robotníkoch (Pol dňa v čudu)

Reklama
Reklama
Poldňová robota vyšla navnivoč.

Reklama
Reklama