Reklama
Reklama

Protesty v ČSSR sa organizovali aj pred Novembrom 1989. Takto o nich dezinformovala totalitná televízia

Reklama
Reklama
Používaný slovník je bohužiaľ veľmi podobný niektorým súčasným politickým predstaviteľom.

Reklama
Reklama