Reklama

Pri betónovaní poteru mal vlastnú taktiku ústupu

Reklama
Ešteže si postup práce vopred dobre premyslel.