Reklama

Premyslená odťahová technika si vie pomôcť a naložiť auto z rôznych pozícií

Reklama
Spoločnosť IMET Radio Remote Control ponúka úpravu, ktorá spraví odťah áut jednoduchším.