Reklama

Porotcov oslnili malý chlapec a dievča v pyžamách. Dostali zlatý buzzer

Reklama
Po unikátnom vystúpení putujú priamo do finále.