Reklama
Reklama

Mať dobré susedské vzťahy sa vypláca. Riskovali život, aby ho dostali z horiaceho bytu

Reklama
Reklama
Bez istenia preliezol k susednému oknu, nechýbala mu poriadna dávka odvahy a ochoty pomôcť.

Reklama
Reklama