Reklama
Reklama

Keď na hodinu chémie príde suplovať školník

Reklama
Reklama
Žiaci sú vždy nadšení, aký bombový pokus im zase učiteľ ukáže.

Reklama
Reklama