Reklama

Keď na hodinu chémie príde suplovať školník

Reklama
Žiaci sú vždy nadšení, aký bombový pokus im zase učiteľ ukáže.