Nie že to skúsiš zjesť, lebo uvidíš

Disciplínu treba dodržiavať aj v zvieracej ríši.