Keď je kobra nervózna, treba jej dať napiť (India)

V Indii sa prechovávajú zvláštne vzťahy k hadom a iným živočíchom. V tomto videu odvážlivci ponúkajú kobre vodu na pitie.