Za túto odpoveď mohla prísť o zamestnanie (5 proti 5)

Keď sa vo vysielaní povie to, čo by sa nemalo. (vystrihnutá scénka)