Takto vyzerá montáž 500kV elektrického vedenia za pomoci vrtuľníka Sikorsky S-64

Montáž 500kV elektrického vedenia v štáte Washington. Pre náročnosť terénu sa spoločnosť BPA rozhodla pre montáž pomocou vrtuľníka Sikorsky S-64 skycrane. Celkovo vrtuľník preniesol a uložil 64 stožiarov.