Nové NANO CT s rozlíšením až 100 nanometrov

Na Technickej univerzite v Mníchove vyvinuli tzv. Nano CT, ktoré dokáže nasnímať a vytvoriť 3D obraz veľmi malých častí organizmov s rozlíšením až 100 nanometrov. Vo videu je 3D obraz juvenilného jedinca pazúrikovca (Onychophora).