Ako sa vykladá 100 ton uhlia z vagóna za 30 sekúnd

Naložiť plný vagón nie je až taký problém. Existujú nakladače, násypníky či dopravníkový pás. Ako sa takéto vagóny vykladajú, vás iste prekvapí. 100 ton za 30 sekúnd je úctyhodný výkon.