Koncept budúcnosti únikového systému z výškových budov

Ľudia jednoducho skočia do akéhosi čreva, ktoré ich dopraví z výšky na prízemie.