Jeden bod pre retardér

Vodič chcel efektne otočiť svoje auto, ale asi nepočítal s retardérom. Auto napokon otočil. Ale po nesprávnej osi.