Mozartovu sonátu zahral dokonale aj dole hlavou a prekríženými rukami

Ľudia tomuto výkonu nechceli ani veriť. Koniec videa ich presvedčil.