Slovák vyriešil piatkovú zápchu pri Bratislave svojským spôsobom

Chlapík nemal čas a trpezlivosť stáť v piatkových zápchach a tak to vzal vlastnou cestou.