Keď učíš šoférovať svojho synátora

Otec už dva týždne učil svojho 15-ročného syna šoférovať, nakoľko obdržal tzv. "learner's permit" - typ preukazu potrebný v USA na to, že sa učíte jazdiť, no nespĺňate ešte požiadavky na vydanie vodičského. Všetko šlo fajn, až dokým si mladý nepomýlil plyn s brzdou. Treba poznamenať, že šoféroval obrovskú "kravu" - Ford F-150.