Keď ti turbo zhltne handru

Počas merania výkonu na valcovej brzde nekryté turbodúchadlo roztrhalo nasatý kus textilu na drobné čiastočky.