Sledujte to biele auto! (Trubka za volantom)

Vodičku muselo evidentne niečo rozrušiť, lebo stratila počas parkovania zdravý úsudok.